ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการริมชายหาด เพื่อกระชับความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมเวิร์ค