ร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 "พระยารัษฎาเกมส์"