เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง