เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง