ร่วมพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง