เข้าเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์