ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อรรณพ สนธิไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก