ร่วมงาน"รักครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป" จัดโดยกลุ่มงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา