เพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสยามสไมล์การ์ด บัตรประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการ