การก่อสร้างอาคารคลีนิกการแพทย์แผนไทยชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง

การก่อสร้างอาคารคลีนิกการแพทย์แผนไทยชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยการสาะารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.scphtrang.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7526-3325 , 0-7526-3320-2 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง มีข้อเสนอแนะ ส่งเอกสารทางโทรสาร 075-263324