เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดเกษตรกร โดยมี ท่านชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์