ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน นิมิตร นิลวัตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล