ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เกษร วรตันติ มารดานายวิจิตร วรตันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี