การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ำ ( Nearly Drowning ) และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ขอขอบพระคุณ Maj.Garry Mahanes,RN ที่ท่านให้เกียรติสอนภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อนี้