เข้าร่วม โครงการ "ตรัง ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน" ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557