เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีท่าน นิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง