ให้การต้อนรับ ท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง