ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่านทรงพล ใจกริ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง