ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่านนิกร สุกใส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง