ร่วมพิธีเปิดร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2557