เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง