เข้าเยี่ยมชมบูธเเสดงนิทรรศการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด