ร่วมต้อนรับคุณ จิระพันธ์ ชูนอง ในการเข้าเยี่ยมเยียนวิทยาลัย