เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดตรังและนางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์