ร่วมพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตรัง โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา