เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง