เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol Trang