เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ท่านทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง