ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี 2557