ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลตรัง และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ (Mass casualty) บนโต๊ะ (Table Top Exercise) รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ Triage sieve