เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,ท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ท่านทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง