อ.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรทำแผนสุขภาพชุมชน