คณาจารย์กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และกลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม ร่วมวางพวงหรีด