ร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สำราญ ทองรักษ์ มารดาของอาจารย์จันทิมา ลิ่มหัน หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน