ร่วมศึกษาข้อมูลและสังเกตการณ์เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมไทร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง