ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ท่าน นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง