เป็นตัวแทนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มอบของที่ระลึกแก่ นางปราณี สมทิพย์ และนายสมชาย ลู่ตระกูล เนื่องในโอกาสที่ทั้ง 2 ท่านลาออกจากราชการ