ร่วมพิธีปิดมหกรรมกีฬาท้องถิ่น"พระยารัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 11" ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง