ร่วมงานฌาปนกิจศพ พร้อมทั้งวางดอกไม้จันทน์ คุณแม่สำราญ ทองรักษ์ มารดาของอาจารย์จันทิมา ลิ่มหัน หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน