เข้าพบ ท่านวิสิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง เพื่อของบประมาณจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการติดตั้งระบบ