ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ท่าน ทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง