ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ท่าน นิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง