ร่วมมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง