ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง