ร่วมรับประทานอาหารค่ำ และร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผู้บริหารในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก