เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธาน