ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก