ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก