ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก