ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก